Followers

Follow by Email(प्रकाशित पोस्टहरु ईमेलमा प्राप्त गर्नुहोस्।)

2.निर्दोष आमाको हात ( I Love MOTHER)


  बाबुको मुख हेर्ने पर्बमा म भने लागे बृदाश्रम तिर,हेर्नुस् न यि निर्दोष आमाको हातले गरिरहेका पुकार

No comments:

Post a Comment