Followers

Follow by Email(प्रकाशित पोस्टहरु ईमेलमा प्राप्त गर्नुहोस्।)

क्लिक हेल्थ


कोशी अञ्चल अस्पतालले फाल्ने गरेको फोहोर ।
(Hospital Waste from Koshi Zonal Hospital )