Followers

प्रकाशित भएका बिषयबस्तुहरु (Published in This Web-Blog)

Follow by Email(प्रकाशित पोस्टहरु ईमेलमा प्राप्त गर्नुहोस्।)

67. END NOTE Software कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा डा दिपेश ताम्राकार सहभागी रेजिडेन्ट चिकित्सक संग छलफल गर्दै, यो छलफल कम्युनिटी मेडिसिन बिभागको सेमिनर हलमा भर्खरै समापन भएको छ । यस्ता शैक्षिक छलफल आगामी दिनहरुमा पनि गर्नु पर्ने सहभागी बाट धारणा ब्यक्त ।
No comments:

Post a Comment